Kontakt

Dezis Company d.o.o.
P.J. Istočno Sarajevo
P.J. Brčko
P.J. Banja Luka

Dezis Company d.o.o.
Tarasa Ševčenka 7a
Republika Srpska, Banja Luka

Tel: 051-304-945, 324-430
Fax: 051-324-432

Email: dezis-co@blic.net

P.J. Istočno Sarajevo
Osječka 1
Tel: 057-318-533; Fax: 057-318-542

P.J. Brčko
Uzunovića 29
Tel: 049-211-343; Fax: 049-211-030

P.J. Banja Luka
Branka Popovića 92
Tel: 051-490-785; Fax: 051-371-655

Kontakt forma


SPAM Provjera